Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Terminy spotkań konsultacyjno – informacyjnych

TERMINY SPOTKAŃ KONSULTACYJNO – INFORMACYJNYCH W RAMACH WDRAŻANIA PLANU KOMUNIKACJI DOTYCZĄCYCH WSPARCIA NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ, W GMINACH NALEŻĄCYCH DO POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO

LP.

GMINA

DATA I GODZINA SPOTKANIA

1

STROMIEC

Budynek Gminy Stromiec

24.10.2016 R.

GODZINA : 10.00

2

PROMNA

Budynek Gminy Promna

24.10.2016 R.

GODZINA : 12.00

3

STARA BŁOTNICA

Budynek Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy

24.10.2016 R.

GODZINA : 14.00