Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Informacja dla Beneficjentów

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje iż od 1.09.2017 r. zmianie uległa księga wizualizacji PROW 2014-2020, wszystkie zmiany zostały zamieszczone na podanej stronie internetowej i dotyczą wszystkich beneficjentów o obowiązku poinformowania opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie logo UE, sloganem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz logo PROW 2014-2020.

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy