Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD „Zapilicze”

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD „Zapilicze”

W związku z zakończonym naborem wniosków 7/2017 o udzielenie wsparcia w zakresie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przewodniczący Rady Decyzyjnej zwołuje posiedzenie członków Rady w dniu 14 września 2017 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Wybór komisji weryfikującej i protokolanta posiedzenia.

4. Przedstawienie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju LGD – podjęcie uchwały.

5. Ocena wniosków według lokalnych kryteriów wyboru.

6. Sporządzenie listy rankingowej wniosków oraz podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji dofinansowania.

7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie posiedzenia.