Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Informacja o etapie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD “Zapilicze”

Informacja o etapie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Zapilicze”

 

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje o dotychczasowych działaniach i etapie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” w okresie od 5 do 19 maja 2017 roku przeprowadziła dwa konkursy w ramach naborów wniosków dla nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020 tj. dla działań określonych w lokalnej strategii rozwoju LGD „Zapilicze” dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość środków które nasza Lokalna Grupa Działania pozyskała na aktywizację obszarów wiejskich w nowym okresie wynosi 4 750 000 złotych.

– Naborem przeprowadzonym w terminie od 5 do 19 maja 2017 roku był konkurs na podejmowanie działalności gospodarczej oraz konkurs na rozwijanie istniejących przedsiębiorstw gospodarczych, osoby które chciały rozpocząć działalność gospodarczą mogły uzyskać premię w wysokości 60 tysięcy złotych, funkcjonujące już na rynku przedsiębiorstwa mogły ubiegać się o wsparcie do wysokości 203 000 złotych. Łączna wartość środków dostępnych dla obydwu działań to 1 495 000 złotych. Wybrano 6 projektów dotyczących rozwijania działalności gospodarczej natomiast wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej otrzymało 8 wnioskodawców.

– Kolejnym planowanym konkursem przez Lokalną Grupę Działania „Zapilicze” będzie nabór wniosków na Infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną. Nabór odbędzie się w terminie od 26 lipca do 24 sierpnia 2017 roku, natomiast limit dostępnych środków dla naboru wynosi 537 014, 25 złotych

– Biuro Lokalnej Grupy Działania prowadziło również bezpłatne konsultacje dla potencjalnych beneficjentów, doradztwo cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.

– Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” planuje również wsparcie dla organizacji pozarządowych, instytucji kultury, instytucji samorządowych, mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie projektów grantowych. LGD planuje również nabory na działania takie jak: realizacja działań w sferze infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, dywersyfikacja dochodów w gospodarstwach rolnych, organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych, wydawnictwo publikacji i materiałów promocyjnych, promocja dziedzictwa kulturowego, historycznego i turystycznego, organizacja szkoleń. Serdecznie zapraszamy do współpracy naszą grupą działania oraz do korzystania z możliwości wsparcia realizowanego przez LGD „Zapilicze”.