Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko: specjalista ds. projektów

W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna LGD „Zapilicze” zdecydowała o wyborze Pani Magdaleny Walasik zamieszkałej w Białobrzegach.

Kandydatka wykazała się wiedzą  i przygotowaniem merytorycznym  na stanowisko specjalista ds. projektów