Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Lista kandydatów na wolne stanowisko pracy

Dotyczy naboru na wolne stanowisko specjalista ds. projektów

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

W odpowiedzi na ogłoszenie LGD „Zapilicze” o naborze na stanowisko specjalista ds. projektów, do biura LGD wpłynęły 2 oferty, spełniające wymagania formalne.

1.Pani Marta Krzesińska

2.Pani Magdalena Walasik