Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

IV edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Temat przewodni etapu ogólnopolskiego Konkursu: „Polskie tradycje wielkanocne”.

Każde Koło Gospodyń Wiejskich uczestniczące w etapie ogólnopolskim Konkursu może być reprezentowane przez maksymalnie 10 osób.

Koła Gospodyń Wiejskich zaprezentują na potrzeby Konkursu:

– specjały kuchni regionalnej, obejmujące dwa specjały kuchni regionalnej, jedną autorską potrawę przygotowaną przez Koło, przystawkę przyrządzoną zgodnie z tradycją wielkanocną, jedną potrawę słodką

– inscenizację słowno–muzyczno–ruchową nie dłuższą niż 4 minuty.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do 31 marca 2024 r.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod linkiem.