Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Jubileusz 15-lecia LGD “Puszcza Kozienicka”

W piątek 9 lutego uczestniczyliśmy w uroczystości jubileuszu 15-lecia Lokalnej Grupy Działania “Puszcza Kozienicka”, zorganizowanej w celu uczczenia nie tylko samego osiągnięcia tej ważnej rocznicy, lecz także doświadczenia i oddania wszystkich osób zaangażowanych w rozwój społeczności lokalnej. To wydarzenie nie tylko stanowiło okazję do celebracji, ale także do refleksji nad dynamicznym rozwojem i ewolucją grupy przez te lata.

W trakcie uroczystości wybrzmiały słowa uznania dla determinacji, zaangażowania społecznego, które były kluczowymi elementami sukcesu LGD. Podkreślono nie tylko osiągnięcia projektów, ale także znaczenie wspólnoty i partycypacji lokalnej społeczności w kształtowaniu własnego środowiska.

Jubileusz stał się również punktem wyjścia do strategicznej refleksji nad przyszłością grupy, zdefiniowaniem nowych celów oraz określeniem obszarów, które wymagają dalszego zaangażowania.

Jeszcze raz gratulujemy LGD “Puszcza Kozienicka” tego okrągłego jubileuszu, a jednocześnie składamy wyrazy szacunku dla wszystkich, którzy przyczynili się do budowy silnej społeczności lokalnej.