Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Konsultacje dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo,

W związku z projektem zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych. Projektowane zmiany mają na celu ujednolicenie budżetu i planu działania LSR.

Prezentowana zmiana podyktowana jest przekazaniem informacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), w ramach których planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER. Główna zmiana dotyczy Planu działania wskazującego harmonogram osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu oraz podwyższenie środków przewidzianych na realizację projektów z infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na „Formularzu uwag do aktualizacji LSR” w terminie do dnia 31 maja 2021 r. do godziny 15.00 do biura LGD „Zapilicze”, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi lub elektronicznie na adres: lgdzapilicze@poczta.onet.eu (w tytule prosimy wpisać: KONSULTACJE LSR).

Poniżej przedstawiamy Państwu do przeanalizowania nasze propozycje. Zmienione sekwencje tekstu zostały wyróżnione czerwoną czcionką.

Formularz uwag do aktualizacji LSR

Lokalna Strategia Rozwoju