Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Podpisanie umowy w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” PROW 2014-2020

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” otrzymała wsparcie w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”, objętego PROW na lata 2014 – 2020. W dniu 16 września umowa została podpisana przez Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Janinę Ewę Orzełowską.

Dofinansowanie zostało przydzielone w kwocie 110 tys. zł. Wysokość wsparcia zależała od ilości osób, które zamieszkują obszar działania danej LGD.

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” tak jak inne LGD,  stała się jednocześnie pierwszym Beneficjentem, któremu  Samorząd Województwa Mazowieckiego udzielił wsparcia
w ramach PROW 2014-2020.