Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Poinformowanie społeczności lokalnej o działaniach konkursowych w ramach wdrażania LSR

POINFORMOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ O DZIAŁANIACH KONKURSOWYCH W RAMACH WDRAZANIA LSR

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje o działaniach konkursowych w ramach wdrażania LSR. Do dnia 16 kwietnia 2018 roku wpłynęło łącznie 87 wniosków aplikacyjnych dotyczących: Podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania istniejących przedsiębiorstw gospodarczych, rozwijania ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, kultywowania i promocji kultury i tradycji lokalnych, projekty grantowe.

Do 31 grudnia 2017 roku wypłacono środki finansowe w wysokości 1.265.386 zł.

W dwóch naborach wniosków dotyczących rozwoju istniejących przedsiębiorstw, zostało zatrudnionych 17 osób. Swoją działalność poszerzyły takie przedsiębiorstwa jak: Zakład ślusarski (gm. Stromiec), Zakład produkcji obuwia (gm. Białobrzegi), Zakład produkcji opakowań tekturowych i palet drewnianych (gm. Promna), Biuro rachunkowe o nowy sektor działalności (gastronomia, gm. Białobrzegi), Zakład stolarski i produkcji mebli (gm. Białobrzegi), Zakład usług brukarskich (gm. Radzanów), Piekarnia (gm. Wyśmierzyce), Zakład specjalizujący się w praniu wodno-chemicznym (gm. Białobrzegi), Piekarnia (gm. Wyśmierzyce), Firma z branży gastronomicznej-(gm. Białobrzegi).

W dwóch naborach dotyczących podejmowania działalności gospodarczej powstało: 15 miejsc pracy oraz 14 nowych przedsiębiorstw z takich branży jak: Zakład projektowo – konstrukcyjny (gm. Wyśmierzyce), zakład produkcji obuwia (gm. Białobrzegi), Zakład jubilerski (gm. Białobrzegi), Zakład mechaniki pojazdowej (gm. Stromiec), przedsiębiorstwo z branży turystycznej (gm. Stromiec), Zakład usług dekarskich (gm. Stara Błotnica), zakład produkcji ogrodzeń aluminiowych (gm. Białobrzegi), zakład kosmetyczny (gm. Białobrzegi), zakład kosmetyczny (gm. Stara Błotnica), zakład produkcji obuwia (gm. Białobrzegi), zakład usług elektrycznych (gm. Promna), zakład naprawy turbosprężarek ( gm. Białobrzegi), przedsiębiorstwo z branży turystycznej (gm. Wyśmierzyce).

W dwóch naborach dotyczących rozwoju lub budowy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wpłynęło 9 wniosków aplikacyjnych. W ramach tych naborów powstała:

Siłownia zewnętrzna w miejscowości Niedabyl. Pozostałe wnioski są na etapie prac budowlanych lub czekają na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie.

Gmina Radzanów – budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego,

Gmina Stromiec – budowa siłowni zewnętrznej oraz ciągów pieszych,

Gmina Wyśmierzyce – Budowa siłowni zewnętrznej w dwóch lokalizacjach,

OSP w Górach – budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego,

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa – budowa placu zabaw

Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne – Historyczne elementy rynku miasta

WOPR – Zagospodarowanie kąpieliska w Białobrzegach

Zachowanie dziedzictwa lokalnego (imprezy lokalne):

W jednym naborze wpłynęło 5 wniosków i w ramach tego działania zostały zorganizowane takie imprezy jak:

„Tradycyjne lato w naszej gminie” (Stara Błotnica),

„Najlepsze smaki Radzanowa” ( gm. Radzanów),

„Stromiecki festiwal smaku” (gm. Stromiec),

„O ojczyźnie na wiele sposobów” ( Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wyśmierzyckiej),

„Organizacja imprez o charakterze kulturalnym na terenie gminy Promna” (gm. Promna).

ŁĄCZNIE POWYŻSZE 4 DZIAŁANIA, (7 NABORÓW) TO 45 WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH NA KWOTĘ 2.408.025 ZŁ.

Odbyły się również  4 nabory projektów grantowych,

Złożonych zostało łącznie 26 wniosków aplikacyjnych na kwotę: 185.000 zł.

Nabory dotyczyły przedsięwzięć takich jak:

-Tworzenie i wspierania grup integracji społecznej

– Podnoszenie świadomości i tożsamości lokalnej

– Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Obecnie trwa nabór wniosków aplikacyjnych z zakresu: Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, przewidywana kwota na w/w działanie to 750.000,00 zł oraz Kultywowanie i promocja kultury z zaplanowaną kwotą 100.000,00 zł. Równolegle do powyższych naborów trwa kolejny nabór grantowy na przedsięwzięcia: Doskonalenie ogólnodostępnej bazy społecznej oraz Organizacja przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych na łączną kwotą 100.000,00 zł.

Serdecznie zachęcamy do współpracy z naszą grupą działania oraz do korzystania                    z możliwości wsparcia realizowanego przez LGD „Zapilicze”