Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Rozstrzygnięcie konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że konkurs na Lokalną Strategie Rozwoju Województwa Mazowieckiego został rozstrzygnięty. Spośród 30 złożonych wniosków o wybór LSR, które wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Lokalna Grupa Działania “Zapilicze” uzyskała 83,52% i znajduje się na 3 miejscu listy rankingowej.

Łączna wysokość środków przeznaczonych na komponent wdrażania oraz Zarządzanie LSR wynosi 81.025.000 EURO, w tym 44.563.750 EURO stanowią środki EFRROW.

Chcielibyśmy jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym za współpracę przy tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), znaczący wkład w proces kształtowania naszej strategii, której celem jest zrównoważony rozwój naszej społeczności. Wasze pomysły, sugestie i profesjonalizm przyczyniły się do stworzenia kompleksowego dokumentu, który uwzględnia różnorodne aspekty rozwoju lokalnego. Dziękujemy za poświęcony czas, zaangażowanie w dyskusje oraz za dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. To wspólne wysiłki sprawiły, że nasza Lokalna Strategia Rozwoju jest solidnym fundamentem dla przyszłych działań na rzecz naszej społeczności.