Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Udostępniono dokumenty aplikacyjne dla RLKS

Uprzejmie zawiadamiamy, że została udostępniona pełna dokumentacja aplikacyjna przygotowana dla poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Wnioski podzielone są na trzy grupy:

I. dla wszystkich operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem operacji w zakresie podjęcia działalności gospodarczej oraz projektów grantowych,

II. dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

III. dla projektów grantowych (tu Wnioskodawcą może być wyłącznie lokalna grupa działania)

 

Poniżej link do strony http://www.prow.mazovia.pl/pl/prow_20142020/wsparcie_dla_rozwoju_lokalnego/poddzialanie_192_wsparcie_na/legislacja.html