Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

VII edycja Mazowieckiego Konkursu Serów Zagrodowych

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza do udziału w VII edycji Mazowieckiego Konkursu Serów Zagrodowych.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Mazowsza – zagrodowych producentów serów podpuszczkowych i kwasowych. Zasady Konkursu określa Regulamin.

Konkurs, zgodnie z Regulaminem, obejmuje trzy kategorie serów uzyskiwanych przy pomocy podpuszczki: sery świeże, sery dojrzewające i sery pleśniowe oraz kategorię serów kwasowych.

Zainteresowani zgłaszają chęć udziału w Konkursie poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na adres:

  • Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
  • lub drogą mailową na adres: wydzialrolnictwa@mazovia.pl .

Zgodnie z regulaminem zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 3 lipca 2022 r.

Więcej informacji dostępnych jest pod linkiem