Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Walne zebranie

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków LGD „Zapilicze”

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” na podstawie Statutu LGD „Zapilicze”

 • 19 pkt. 1 zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 21.12.2015 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Hali Sportowej w Białobrzegach przy ul. Reymonta 13A.

 

 Porządek Obrad Walnego Zebrania Członków.

 1. Otwarcie Walnego Zebrania
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania
 3. Stwierdzenie prawomocności (quorum) Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
 5. Przedstawienie Lokalnej Strategii Rozwoju „Zapilicze” na lata 2014-2020.
 6. Cele główne i szczegółowe po konsultacjach społecznych
 7. Procedury wyboru i oceny operacji
 8. Budżet LSR
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Zapilicze”
 10. Przyjęcie Regulaminu Rady Decyzyjnej- Uchwała
 11. Wprowadzenie zmian do statutu LGD „Zapilicze”- Uchwała
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie skrócenia kadencji organów LGD „Zapilicze” i ogłoszenie wyborów.
 13. Wybory poszczególnych organów:

– Rady Decyzyjnej

–  Zarządu

–  Komisji Rewizyjnej

 1. Ukonstytuowanie się Organów Stowarzyszenia
 2. Podjęcie Uchwał w sprawie w/w wyborów.
 3. Wolne wnioski
 4. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.