Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Wyniki konkursu plastycznego

31 października 2019 r. w świetlicy Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach miała miejsce wystawa prac malarskich będąca zwieńczeniem konkursu plastycznego „Pilica – dziedzictwo natury, kultury i tradycji”. Konkurs był realizowany w ramach projektu współpracy „Kreowanie Aktywności Jednoczących Amatorów Kajakarstwa” – poddziałanie 19.3 “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020.

Celem konkursu było przybliżenie młodzieży geografii i historii regionu oraz znaczenia Rzeki Pilicy. Rozwijanie wyobraźni, wrażliwości twórczej oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej. Kształtowanie świadomości ekologicznej, kulturalnej oraz przynależności do tradycji regionu.

W wystawie udział wzięli m.in.: Iwona Śliwa – Prezes LGD „Zapilicze”, Adam Bolek – członek Zarządu, Ireneusz Gumowski – członek Komisji Rewizyjnej, Anna Bykowska – kierownik Biura LGD, Anna Wieczorek – nauczyciel plastyki, Elżbieta Siedlecka – Wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr. 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach, uczestnicy konkursu oraz publiczność – uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach.

W terminie od 30 sierpnia do 25 października br. do biura LGD wpłynęło 25 prac. Komisja konkursowa oceniła złożone prace oraz opracowała werdykt końcowy. Przy ocenie zwracano uwagę między innymi na zaangażowanie w wykonanie pracy, trafność doboru środków artystycznego wyrazu, umiejętność posługiwania się daną techniką plastyczną, bogactwo treści, wartości formalne (kompozycja, kolorystyka, kształt), wrażliwość, estetykę prac.

Przyznano 3 nagrody i 7 wyróżnień:

      I miejsce: Milena Szymańska

     II miejsce: Julia Bors

    III miejsce: Kamila Sitarek

Wyróżnienia:

  • Patrycja Pachniak
  • Aleksandra Świąder
  • Maja Zarychta
  • Kamila Rylska
  • Magdalena Sadowska
  • Julia Piwowarczyk
  • Natalia Starczewska

 

Po uroczystym wręczeniu nagród i pamiątkowych dyplomów wszystkich zaproszono na poczęstunek przygotowany przez Zakład Aktywizacji Zawodowej w Adamowie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za aktywny udział w konkursie, gratulujemy talentu i życzymy dalszych sukcesów!