Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Zaproszenie na szkolenie

Zaproszenie na szkolenie

Prezes Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” zaprasza Pracowników, Członków Rady Decyzyjnej, Komisji Rewizyjnej i Zarządu LGD “Zapilicze” na szkolenie dot. “Zaangażowania społeczności lokalnej w realizację LSR”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 6 grudnia 2019 r. o godzinie 15:00 w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej w Adamowie, Adamów 20, 26-803 Promna.