Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Zapraszamy na warsztat refleksyjny

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” zaprasza na warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania, jego efektów, zmian w otoczeniu LSR naszej Lokalnej Grupy Działania.

Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 20 lutego 2024 r. (wtorek) o godz. 10.00 w biurze LGD “Zapilicze”.

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Stowarzyszenia, jak również mieszkańców obszaru objętego LSR, a także wnioskodawców i wszystkich zaangażowanych w proces wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w warsztacie do dnia 19 lutego 2024 r. do godz. 12.00 mailowo na adres lgdzapilicze@poczta.onet.eu lub telefonicznie pod nr tel.: 48 613 23 59,  696 461 198.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!