Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Zaproszenie na seminarium

ZAPILICZE ZAPRASZA

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2018 roku, o godzinie 1400 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach odbędzie się seminarium dotyczące poinformowania mieszkańców o stanie wdrażania LSR. Podczas seminarium przedstawiony będzie stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

            Serdecznie zapraszamy mieszkańców z terenu działania LGD „Zapilicze”, potencjalnych beneficjentów, organizacje pozarządowe jak również osoby zainteresowane działalnością LGD.