Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Zaproszenie na szkolenie 5-04-2018

ZAPILICZE INFORMUJE

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2018 roku, o godzinie 1100 w biurze LGD odbędzie się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów. Szkolenie będzie dotyczyło przygotowania dokumentacji aplikacyjnej z zakresu projektów grantowych ( Nabór nr 2/2018/G ).

            Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny z biurem LGD, w przypadku dużego zainteresowania udziałem w powyższym szkoleniu, LGD nie wyklucza organizacji  ponownego szkolenia w w/w zakresie.