Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Zaproszenie na szkolenie

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” zaprasza do udziału w kursie z facylitacji spotkań z mieszkańcami, debat, konsultacji społecznych:

Działasz w Lokalnej Grupie Działania na Mazowszu?

Pracujesz z grupami, animujesz pracę zespołu, prowadzisz spotkania, konsultacje społeczne, konferencje? Chcesz mieć większy wpływ na swoje otoczenie oraz na poziom zaangażowania innych w życie lokalne Twojej miejscowości?

Chcesz zwiększyć swoje kompetencje komunikacyjne i facylitacyjne?

Weź udział w kursie z facylitacji realizowanym w ramach projektu „LGD facylitują”!

Kurs obejmuje:

  • 48 godzin szkoleń – trzy 2-dniowe zjazdy szkoleniowe w Warszawie
  • 4 godziny konsultacji
  • 4 godziny superwizji uczestniczącej prowadzonego spotkania/zebrania

SZKOLENIA: 

24-25 czerwca 2017        Dynamika i proces grupowy – doświadczenie procesu grupowego w kontekście jego faz oraz analiza składowych procesu w odniesieniu do pracy facylitatora, komunikacja i asertywność

22-23 lipca 2017              Facylitacja – specyfika pracy facylitatora (kim jest, jak pracuje – rola i zadania, postawa), poznanie podstawowych i interwencyjnych narzędzi oraz technik facylitacyjnych

16-17 września 2017       Praktyka facylitacji – Nabycie umiejętności facylitacji, zwiększenie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi oraz konfliktami, przeprowadzenie mini etiudy facylitacyjnej.

wrzesień-październik     Prowadzenie spotkań pod superwizją – każda z osób uczestniczących będzie mogła skorzystać z konsultacji z trenerkami i superwizji, żeby przygotować się do poprowadzenia wydarzenia w swojej lokalnej grupie działania (np. spotkania z mieszkańcami/ konsultacji społecznych/ debaty).

Udział w cyklu szkoleń jest bezpłatny, organizator pokrywa koszty zakwaterowania podczas szkolenia, wyżywienia, materiałów szkoleniowych dla osób uczestniczących i materiałów do przekazania do Lokalnych Grup Działania.
Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zapraszamy do zgłaszania się – termin zgłoszeń: 13 czerwca 2017

Formularz zgłoszeniowy w załączniku – proszę o odesłanie na adres: anna@stowarzyszeniestop.pl

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia proszę kierować do koordynatorki projektu:

Anna Huminiak  tel. 531 705 619 e-mail: anna@stowarzyszeniestop.pl

Pozdrawiam

Anna Huminiak

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych
ul. Smolna 16 lok. 7, 00-375 Warszawa

Biuro: ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa (w Centrum Wolontariatu)