Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD “Zapilicze”

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD „Zapilicze”

W związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy dotyczących

– Podejmowania działalności gospodarczej

– Rozwoju działalności gospodarczej

dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, przewodniczący Rady Decyzyjnej zwołuje posiedzenie członków Rady w dniu:

3 stycznia 2020 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Wybór komisji weryfikującej i protokolanta posiedzenia.
  4. Omówienie wniosków aplikacyjnych dotyczących naboru nr 1/2019 i 2/2019
  5. Zatwierdzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem nr 1/2019 i 2/2019 o naborze wniosków zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju w tym z PROW 2014-2020 – podjęcie uchwał
  6. Zatwierdzenie listy rankingowej wniosków o przyznanie pomocy oraz podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do dofinansowania
  7. Podjęcie uchwał dotyczących poszczególnych wniosków aplikacyjnych
  8. Wolne głosy, wnioski i zapytania