Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Zawiadomienie

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” pragnie poinformować, iż Rada Decyzyjna LGD „Zapilicze” Uchwałą nr V/67/18 z dnia 08.01.2018r. postanowiła o odstąpieniu od naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2017/G w zakresie „Tworzenie i wspieranie grup integracji społecznej”.