Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Konsultacje dotyczące zmian w kryteriach wyboru operacji

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Zapilicze po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Decyzyjnej rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie zmian w  Lokalnych Kryteriach Wyboru (pliki z dokumentami poniżej). Uwagi mogą wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz instytucje działające na tym obszarze. Na propozycje zmian czekamy od 17 do 31 stycznia 2017 r. do godz. 1500 Swoje propozycje i uwagi prosimy wysyłać na adres mailowy lgdzapilicze@poczta.onet.eu lub dostarczyć osobiście na piśmie na adres biura LGD Zapilicze ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26 – 800 Białobrzegi . Zachęcamy do wyrażania swoich opinii w powyższej sprawie.

Z góry dziękujemy za Państwa opinie.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji
Lokalne Kryteria wyboru Grantów
Rozwijanie działalności gospodarczej
Podejmowanie działalności gospodarczej
Projekty inne niż granty, podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej