Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD „Zapilicze”

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD „Zapilicze”

W związku z zakończonym naborem wniosków 3/2016 i 4/2016 o udzielenie wsparcia w zakresie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przewodniczący Rady Decyzyjnej zwołuje posiedzenie członków Rady w dniu 30 stycznia 2017 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Wybór komisji weryfikującej i protokolanta posiedzenia.

4. Prezentacja wniosków o przyznanie pomocy dotycząca naboru 3/2016 i 4/2016.

5. Przedstawienie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju LGD – podjęcie uchwały.

6. Ocena wniosków według lokalnych kryteriów wyboru.

7. Sporządzenie listy rankingowej wniosków oraz podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji dofinansowania.

8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie posiedzenia.