Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Ankieta LGD “Zapilicze”

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” prowadzi internetową ankietę dotyczącą badania trafności doboru sposobu przekazywania informacji o LSR oraz poziomu zainteresowania uczestnictwem w działaniach LGD.

Zapraszamy do wypełniania ankiet , informacje pozyskane z ankiety pozwolą Nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez Lokalną Grupę Działania „Zapilicze”

LINK DO ANKIETY:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=23def2d8&&b=a52e1358c&&c=a124aa72