Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Zapilicze informuje

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

26 – 800 Białobrzegi, Pl. Zygmunta Starego 9, tel. 48 613 23 59, 696 461 198, www.zapilicze.pl

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje, iż w listopadzie 2017 roku planuje nabór wniosków na projekt grantowy, który będzie realizowany poprzez przedsięwzięcia takie jak:

  • Tworzenie i wspieranie grup integracji społecznej

  • Podnoszenie świadomości tożsamości lokalnej i kompetencji społecznych

Wsparcie może być przeznaczone na różnego rodzaju działania wspierające grupy społeczne np. szkolenia, warsztaty, aktywizację, integrację społeczną itp.

Forma wsparcia, jest to refundacja 100 % kosztów kwalifikowalnych. Minimalna kwota wsparcia to 5000 zł, natomiast maksymalna to 8300 zł dla jednego wnioskodawcy.

Zainteresowane grupy, osoby zapraszamy do kontaktu z biurem LGD oraz do skorzystania z bezpłatnego doradztwa w biurze LGD w godzinach 730-1530, od poniedziałku do piątku.

Wkrótce na stronie www.zapilicze.pl ukaże się szczegółowe ogłoszenie w/w naboru wniosków.