Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Drugi projekt grantowy rozliczony!

DRUGI PROJEKT GRANTOWY ROZLICZONY!

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje, że rozliczyła drugi projekt grantowy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Działania wspierające organizacje formalne i nieformalne” w zakresie Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

W naborze wzięło udział 8 Grantobiorców, czego efektem było przeprowadzenie 4 szkoleń, dzięki którym swoje umiejętności podniosło 68 osób, wsparto 6 podmiotów działających w sferze kultury, zorganizowano 2 imprezy.

Limit dostępnych środków w ramach projektu grantowego wynosił 50 000,00 zł. Wnioskowana kwota pomocy przypadająca na realizację operacji wyniosła 49 980,00 zł.

Dziękujemy wszystkim Grantobiorcom biorącym udział w przeprowadzonym naborze projektów grantowych i zachęcamy do dalszej współpracy.