Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Zapraszamy do udziału w szkoleniach!

Trwa nabór na bezpłatne szkolenia z kompetencji cyfrowych dla mieszkańców – zapraszamy!

Gmina Białobrzegi pozyskała prawie 150 tys. zł na bezpłatne szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych dla naszych mieszkańców w ramach projektu – “Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego !”.

Grant o wartości 147.840,00 zł otrzymała Gmina Białobrzegi na projekt mający na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Dofinansowanie wynosi 100%.
Program skierowany jest do dorosłych mieszkańców województwa mazowieckiego (od 25 roku życia), chcących nauczyć się bezpiecznego korzystania z internetu. Szkolenia pokażą, jak internet przydaje się w prowadzeniu własnego biznesu czy poznawaniu sposobu funkcjonowania sieci społecznościowych, jak również korzystać z sieci i reagować na sytuacje zagrożenia np. rozpoznawanie treści szkodliwych i niebezpiecznych dla dzieci i młodzieży. Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw prywatnych, biznesowych, urzędowych za pośrednictwem internetu), poruszania się w portalach społecznościowych, czy wykorzystywania internetu we własnej działalności gospodarczej.

Wszelkich informacji na temat szkoleń można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Białobrzegi ( 48 613 24 72) oraz w biurze LGD „Zapilicze” (tel. 48 613 23 59). Zapraszamy więc wszystkich chętnych do kontaktu.

Dokumenty:

  1. Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj Klik
  2. Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego oraz personelu projektu beneficjenta  Klik
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Klik

W ramach grantu, na potrzeby przeprowadzenia szkoleń, Gmina Białobrzegi zakupi 24 komputery, które po zakończeniu projektu zostaną przekazane do placówek szkolnych: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Zapilicze”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Dostępne moduły tematyczne do wyboru dla uczestników szkoleń:

„Rodzic w Internecie”
Moduł „Rodzic w Internecie” adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

„Moje finanse i transakcje w sieci”
Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

Serdecznie zapraszamy do udziału!