Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD „Zapilicze”

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD „Zapilicze”

W związku z zakończonym naborem wniosków o powierzenie grantu nr 1/2019/G dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, przewodniczący Rady Decyzyjnej zwołuje posiedzenie członków Rady w dniu:

19 lipca 2019 roku o godz. 09:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór komisji weryfikacyjnej i protokolanta posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia
  4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1/2019/G
  5. Przedstawienie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem nr 1/2019/G oraz Lokalną Strategią Rozwoju w tym PROW 2014-2020 – podjęcie Uchwały
  6. Przedstawienie listy rankingowej wniosków oraz podjęcie Uchwały o wybraniu lub niewybraniu operacji do dofinansowania na podstawie oceny wniosków według lokalnych kryteriów wyboru.
  7. Wolne głosy, wnioski, zapytania.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *