Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Konsultacje – lokalne kryteria wyboru

Szanowni Państwo,

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu do udziału w konsultacjach społecznych dot. kryteriów wyboru operacji w ramach przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Propozycje i uwagi do niżej zamieszczonych dokumentów można przesłać na formularzu zgłoszeniowym w terminie do 5 maja 2024 r. w formie elektronicznej na adres: lgdzapilicze@poczta.onet.eu z tytułem korespondencji „Procedury i kryteria” lub dostarczyć osobiście do biura LGD na adres: Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi.

Projekt kryteriów:

GRANTY:

1.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury publicznej oraz zwiększenie dostępu usług dla ludności – kryteria

1.2 Aktywne i zintegrowane Zapilicze – włączenie i aktywizacja seniorów ludzi młodych do 25 roku życia lub osób w niekorzystnej sytuacji – kryteria

1.4 Zachowanie dziedzictwa lokalnego Zapilicza – kryteria

1.5 Inteligentna wieś – kryteria

KONKURS:

1.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury publicznej oraz zwiększenie dostępu usług dla ludności

kryteria

1.2 Aktywne i zintegrowane Zapilicze – włączenie i aktywizacja seniorów ludzi młodych do 25 roku życia lub osób w niekorzystnej sytuacji – kryteria1.3 Wspieranie inicjatyw partnerskich kryteria

1.3 Wspieranie inicjatyw partnerskich – kryteria

2.1 Rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym gospodarstw agroturystycznych
i zagród edukacyjnych – kryteria

2.2 Podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym zagród edukacyjnych – kryteria

Procedury wyboru i oceny grantobiorców

Procedury wyboru operacji

Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji:

GRANTY

KONKURS

Formularz zgłoszeniowy