Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Zapilicze” wybrana do realizacji.

W dniu 11 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie członków komisji dokonującej wyboru LSR, podczas którego dokonano ostatecznej oceny wszystkich złożonych wniosków oraz podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenionych LSR złożonych w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” uzyskała 178 pkt co daje 72,65% i tym samym została wybrana do realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.