Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Lokalna Strategia Rozwoju została złożona!

Szanowni Państwo!

chcieliśmy poinformować, że po wielu miesiącach ciężkiej i niezwykle intensywnej pracy złożyliśmy wniosek o wybór Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania 2023-2027 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie .

Z tego miejsca chcieliśmy podziękować wszystkim, którzy byli zaangażowani w ten projekt. Dziękujemy Burmistrzom i Wójtom Gmin: Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stromiec, Stara Błotnica, Wyśmierzyce, jak również władzom Stowarzyszenia za wsparcie i współpracę. Dziękujemy organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom oraz mieszkańcom za udział w spotkaniach konsultacyjnych, wypełnienie ankiet, jak również fiszek projektowych.

Dokument, który został złożony do konkursu odzwierciedla realne potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności. Dzięki takiej partycypacji mogliśmy uwzględnić różnorodne głosy mieszkańców, co pozwoliło na lepsze zrozumienie ich potrzeb oraz skupienie się na najważniejszych obszarach rozwoju. Poprzez zaangażowanie społeczności lokalnej w proces tworzenia strategii uzyskaliśmy szerokie wsparcie dla jej implementacji.