Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Nowe władze stowarzyszenia

Nowe  władze stowarzyszenia

W dniu 21 grudnia 2015 r. Walne Zebranie Członków LGD „Zapilicze” podjęło uchwałę w sprawie wyboru nowych władz stowarzyszenia:

Zarząd:

  1. Iwona Śliwa-Prezes
  2. Irmina Maciąg- Wiceprezes
  3. Piotr Kacprzak –Wiceprezes
  4. Agnieszka Pośnik Kamińska-Skarbnik
  5. Agnieszka Bereznowska-Członek Zarządu
  6. Adam Bolek – Członek Zarządu
  7. Urszula Kucharczyk – Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

  1. Teresa Gołębiowska – Przewodniczący
  2. Ireneusz Gumowski – Wiceprzewodniczący
  3. Włodzimierz Jabłoński – Członek Komisji

Rada Decyzyjna:

  1. Andrzej Oziębło – Przewodniczący
  2. Krzysztof Becz – Wiceprzewodniczący
  3. Waldemar Greliak – Sekretarz
  4. Mieczysław Danielewicz – członek
  5. Krzysztof Stykowski – członek
  6. Marcin Kozdrach – członek
  7. Wojciech Nowak – członek
  8. Sławomir Kruśliński – członek
  9. Marek Bielewski – członek
  10. Zbysław Budyta – członek
  11. Aldona Rylska – członek
  12. Robert Strzelczyk – członek
  13. Roman Popowicz – członek
  14. Adam Świeczko – członek
  15. Justyna Kokieć – członek