Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Nowe władze stowarzyszenia

Nowe  władze stowarzyszenia

W dniu 21 grudnia 2015 r. Walne Zebranie Członków LGD „Zapilicze” podjęło uchwałę w sprawie wyboru nowych władz stowarzyszenia:

Zarząd:

 1. Iwona Śliwa-Prezes
 2. Irmina Maciąg- Wiceprezes
 3. Piotr Kacprzak –Wiceprezes
 4. Agnieszka Pośnik Kamińska-Skarbnik
 5. Agnieszka Bereznowska-Członek Zarządu
 6. Adam Bolek – Członek Zarządu
 7. Urszula Kucharczyk – Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

 1. Teresa Gołębiowska – Przewodniczący
 2. Ireneusz Gumowski – Wiceprzewodniczący
 3. Włodzimierz Jabłoński – Członek Komisji

Rada Decyzyjna:

 1. Andrzej Oziębło – Przewodniczący
 2. Krzysztof Becz – Wiceprzewodniczący
 3. Waldemar Greliak – Sekretarz
 4. Mieczysław Danielewicz – członek
 5. Krzysztof Stykowski – członek
 6. Marcin Kozdrach – członek
 7. Wojciech Nowak – członek
 8. Sławomir Kruśliński – członek
 9. Marek Bielewski – członek
 10. Zbysław Budyta – członek
 11. Aldona Rylska – członek
 12. Robert Strzelczyk – członek
 13. Roman Popowicz – członek
 14. Adam Świeczko – członek
 15. Justyna Kokieć – członek