Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Uncategorized

Informacja LGD “Zapilicze”

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZAPILICZE” INFORMUJE O EFEKTACH DZIAŁAŃ LGD I DZIAŁANIACH PLANOWANYCH NA KOLEJNY OKRES WDRAŻANIA LSR   WSPARCIE FINANSOWE DLA INICJATYW LOKALNYCH Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje o kolejnych działaniach konkursowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w…

Ogłoszenie o naborze z zakresu Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

Ogłoszenie o naborze z zakresu Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna Załącznik nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki Załącznik nr 2 – Kryteria oceny operacji – Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna.…

Ogłoszenie o naborze z zakresu Kultywowanie i promocja kultury i tradycji

Ogłoszenie o naborze z zakresu Kultywowanie i promocja kultury i tradycji Załącznik nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki Załącznik nr 2 – Kryteria oceny operacji – Kultywowanie i…

Targi Agrotravel 2016

9 kwietnia 2016 r. Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki  – AGROTRAVEL 2016 w Kielcach. Impreza ta na dobre wpisała się w nasz kalendarz wydarzeń w której bierzemy czynny udział. Targi turystyki AGROTRAVEL w…

Ankieta

Ankiety monitorujące dla beneficjentów “małych projektów” Przypominamy Beneficjentom działania 413 „małe projekty” o zbliżającym się terminie (31 stycznia 2016) składania ankiet monitorujących Zgodnie z § 5 ust. 3 umowy przyznania pomocy na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania…

Nowe władze stowarzyszenia

Nowe  władze stowarzyszenia W dniu 21 grudnia 2015 r. Walne Zebranie Członków LGD „Zapilicze” podjęło uchwałę w sprawie wyboru nowych władz stowarzyszenia: Zarząd: Iwona Śliwa-Prezes Irmina Maciąg- Wiceprezes Piotr Kacprzak –Wiceprezes Agnieszka Pośnik Kamińska-Skarbnik Agnieszka Bereznowska-Członek Zarządu Adam Bolek –…

Podsumowanie konsultacji

Podsumowanie konsultacji   Szanowni Państwo Na podstawie przeprowadzonych badań i konsultacji na terenie obszaru LGD „Zapilicze” oraz danych statystycznych dokonaliśmy wstępnej analizy SWOT obszaru planowanego do objęcia LSR. Wypracowaliśmy proponowane przez Państwa kierunki rozwoju regionu, priorytetowe przedsięwzięcia i cele. Poniżej…