Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Uncategorized

Ankieta

Ankiety monitorujące dla beneficjentów “małych projektów” Przypominamy Beneficjentom działania 413 „małe projekty” o zbliżającym się terminie (31 stycznia 2016) składania ankiet monitorujących Zgodnie z § 5 ust. 3 umowy przyznania pomocy na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania…

Nowe władze stowarzyszenia

Nowe  władze stowarzyszenia W dniu 21 grudnia 2015 r. Walne Zebranie Członków LGD „Zapilicze” podjęło uchwałę w sprawie wyboru nowych władz stowarzyszenia: Zarząd: Iwona Śliwa-Prezes Irmina Maciąg- Wiceprezes Piotr Kacprzak –Wiceprezes Agnieszka Pośnik Kamińska-Skarbnik Agnieszka Bereznowska-Członek Zarządu Adam Bolek –…