Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Podpisaliśmy umowę na realizację projektu współpracy!

W dniu 29 maja 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wspólnie z partnerami – LGD „Zapilicze” reprezentowanym przez Iwonę Śliwę – Prezesa Zarządu i Irminę Maciąg – Wiceprezesa Zarządu, LGD „Wszyscy Razem” reprezentowanym przez Mariana Kmieciaka – Prezesa Zarządu i LGD „Perła Jury” reprezentowanym przez Cezarego Barczyka – Prezesa i Jakuba Otczyka – Wiceprezesa podpisaliśmy umowę przyznania pomocy na realizację projektu współpracy pt. „Kreowanie Aktywności Jednoczących Amatorów Kajakarstwa” (KAJAK).

Stowarzyszenie Dolina Pilicy, które jednocześnie pełni funkcję koordynatora reprezentowali Bronisław Helman – Prezes Zarządu i Elżbieta Bąk – Skarbnik.

Podpisaną umowę – na łączną kwotę pomocy w wysokości 401 476,00 zł –  wręczył Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

W uroczystości podpisania umowy udział wzięli również: Małgorzata Sibińska  – p.o. Dyrektora Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wojciech Frątczak- Dyrektor Departamentu Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz pracownicy Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Aleksandra Łuczak i Mateusz Winnicki.

Celem projektu współpracy „KAJAK” jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszarów partnerskich LGD poprzez kreowanie i promocję atrakcji turystycznych z wykorzystaniem zasobów naturalnych i kulturowych.

Projekt współpracy KAJAK polegać będzie na montażu altan – miejsc odpoczynku turysty  wyposażonych w stoły i ławki, z których będzie mogła również korzystać lokalna społeczność jako miejsc służących integracji.

Oprócz altan, na terenie LGD „Wszyscy Razem”, zostanie wybudowana przystań kajakowa, która ułatwi zarówno wyjście z wody na brzeg jak i sam spływ. Przystań sukcesywnie będzie rozbudowywana aby pełnić rolę obiektu wielofunkcyjnego idealnego na odpoczynek i relaks po dniu pełnym wrażeń spędzonym na spływach kajakowych rzeką Pilicą. Przystań będzie pozwalać również ciekawie i aktywnie spędzać wolny czas na łonie natury z całą rodziną.

Projekt przewiduje też wydanie dwóch publikacji turystycznych. Będą to: wspólny przewodnik szlakiem Pilicy oraz wierszowany przewodnik turystyczny dla dzieci po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej.

Publikacja wspólna dla wszystkich partnerów będzie kontynuacją przewodnika wydanego w ramach projektu współpracy realizowanego w okresie programowania 2007- 2013. Cieszył się on tak dużą popularnością, ze partnerzy zdecydowali o jego kontynuacji oraz wzbogaceniu o nowe treści.

Wierszowany przewodnik dla dzieci po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej będzie innowacyjną publikacją na obszarze działania LGD „Perła Jury”, ponieważ dotychczas nie ukazało się podobne wydawnictwo tym bardziej, ze w przygotowanie wierszowanych materiałów zostaną zaangażowani lokalni twórcy.

W ramach projektu zostanie wydana mapa obejmująca swoim zasięgiem obszar działania wszystkich partnerów. Podobna mapa została wydana w ramach realizacji projektu współpracy w okresie 2007 -2013 i w odpowiedzi na bardzo pozytywne opinie na jej temat i pytania o kolejne egzemplarze postanowiono o wznowieniu zaktualizowanego wydania.

Projekt przewiduje również organizację przez LGD „Zapilicze” konkursu plastycznego dla młodzieży w wieku szkolnym pt. „Pilica – dziedzictwo natury, kultury i tradycji”. Celem konkursu jest przybliżenie młodzieży geografii i historii regionu oraz znaczenia Rzeki Pilicy, rozwijanie wyobraźni, wrażliwości  twórczej oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej oraz kształtowanie świadomości ekologicznej, kulturalnej oraz przynależności do tradycji regionu.

KAJAK to projekt, który szuka innowacyjnych narzędzi do promocji konkretnego obszaru. Takim narzędziem jest geocaching, którego przejawy istnieją w bardzo ograniczonym zakresie i tak naprawdę niewiele osób o nich wie. Stowarzyszenie Dolina Pilicy wykorzysta potencjał tej wyjątkowej gry terenowej poprzez nadanie jej nowego charakteru. W wyniku projektu nie tylko powstaną nowe miejsca na mapie geokeszowej ale zostanie przeszkolona młodzież w wieku szkolnym, która umieszczając nowe skrzynki będzie „nakręcać” promocję obszaru. Informacje o skrzynkach geokeszowych pojawią się zarówno na stronie internetowej LGD, stronach gmin jak i w lokalnej prasie jako narzędzie nie stosowane  na taką skalę na tym terenie.