Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Szkolenie członków Rady Decyzyjnej “LGD Zapilicze”


W dniu 10.10.2016 w Białobrzegach odbyło się szkolenie członków Rady Decyzyjnej LGD „Zapilicze”, pracowników Biura oraz Zarządu pt. „Rola i zadania organu decyzyjnego we wdrażaniu LSR. Metodyka postępowania z wnioskami o udzielenie pomocy

w ramach oceny operacji”. Szkolenie miało na celu przygotowanie osób zaangażowanych w realizację LSR do procesu oceny i wyboru operacji do finansowania przez LGD.

Szkolenie prowadził Pan: dr Leszek Leśniak z Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie.

 

dsc_0200dsc_0198dsc_0192