Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Zaproszenie na konsultacje społeczne!

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” zaprasza mieszkańców obszaru Powiatu Białobrzeskiego do udziału w konsultacjach społecznych mających na celu przygotowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Konsultacje będą poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, a także celów strategii w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy przedstawicieli sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Spotkania będą miały formułę ogólnodostępną, aby umożliwić udział w nich każdej zainteresowanej osobie. Zapraszamy przedsiębiorców, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, JST i mieszkańców na konsultacje społeczne, które będą odbywać się wg załączonego harmonogramu.