Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Bezpłatne szkolenia on-line dla KGW

Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW) współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szkolenia są bezpłatne dla uczestników i skierowane do przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z całej Polski. O kwalifikacji decyduje wiek oraz kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo będą miały osoby do 35 roku życia.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniach proszone są o wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego na stronie: https://forms.office.com/r/HbE18LwyKZ

Rekrutacja trwa do 20 sierpnia do godziny 20.00

W pierwszym etapie, już we wrześniu 2022r. będą odbywać się szkolenia z zakresu “Wzmacnianie potencjału KGW poprzez zaangażowanie w partnerstwa międzysektorowe” obejmujące tematy:
Moduł 1: Sieciowanie i klastrowanie (tematem tego szkolenia będzie tworzenie sieci, partnerstw i klastrów w celu rozwijania współpracy społeczno-gospodarczej organizacji działających na obszarach wiejskich, głównie KGW. Zagadnienia te zostaną przedstawione pod kątem uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i efektywnego zarządzania. Pokazane zostanę cele, jak również korzyści i sposoby podejmowania skutecznych przedsięwzięć partnerskich. Podane zostaną przykłady inicjatyw w tym zakresie.),
Moduł 2: Komunikacja interpersonalna,
Moduł 3: Produkcja i przetwórstwo,
Moduł 4: E-comers (handel internetowy/handel elektroniczny)

Po więcej informacji na temat projektu zapraszamy na stronę: https://urk.edu.pl/index/site/8315

Więcej informacji pod numerem telefonu: 503-431-869 lub 503-017-336