Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Zaproszenie na spotkanie

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje, iż w dniu 10 marca 2020 roku, o godzinie 11:00 w Biurze LGD odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące poinformowania potencjalnych wnioskodawców o zasadach przygotowywania wniosków aplikacyjnych. Na spotkaniu zostanie omówiony obowiązujący wzór wniosku o przyznanie pomocy dotyczący projektów grantowych, a w szczególności wniosków o rozliczenie grantów – najczęściej popełniane błędy, zasady rozliczania projektów grantowych oraz znakowania przedmiotów zgodnie z obowiązującą księgą wizualizacji PROW 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców z terenu działania LGD „Zapilicze”, potencjalnych beneficjentów, organizacje pozarządowe jak również osoby zainteresowane działalnością LGD. Chętne osoby prosimy o kontakt telefoniczny z biurem LGD (48 613 23 59,  696 461 198). W przypadku dużej liczby zainteresowanych przewidujemy zorganizowanie kolejnego szkolenia.