Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Zaproszenie na Warsztat Refleksyjny

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej z realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.) Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” zaprasza na warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania, jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR naszej Lokalnej Grupy Działania.

Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 26 lutego 2020 r. (środa) o godz. 11.00 w Cechu Rzemieślników i Małych Przedsiębiorców w Białobrzegach, ul. Reymonta 32/34.

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Stowarzyszenia, jak również mieszkańców obszaru objętego LSR, a także wnioskodawców i wszystkich zaangażowanych w proces wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w warsztacie do dnia 21 lutego 2020 r. mailowo na adres lgdzapilicze@poczta.onet.eu lub telefonicznie pod nr tel.: 48 613 23 59,  696 461 198.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!