Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Konsultacje dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo,

W związku z zatwierdzeniem przez Komisję Europejską w dniu 16 grudnia 2019 r. zmiany PROW 2014 -2020, w wyniku której zwiększony został budżet działania LEADER oraz w związku z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazującym informacje dotyczące zasad ubiegania się przez Lokalne Grupy Działania o podwyższenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność, Zarząd Stowarzyszenia LGD „Zapilicze” na posiedzeniu w dniu 27 stycznia br. podjął decyzję o rozpoczęciu procesu konsultacji społecznych mających na celu aktualizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 i dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie.
Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na „Formularzu uwag do aktualizacji LSR” w terminie do dnia 14 lutego 2020 r. do godziny 15.00 do biura LGD „Zapilicze”, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi lub elektronicznie na adres: lgdzapilicze@poczta.onet.eu (w tytule prosimy wpisać: KONSULTACJE LSR).

Poniżej przedstawiamy Państwu do przeanalizowania nasze propozycje. Zmienione sekwencje tekstu zostały wyróżnione czerwona czcionką.

 

Formularz uwag do aktualizacji LSR

Lokalna Strategia Rozwoju