Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Konkurs dla KGW “Zapiliczańskie Smaki”

Serdecznie zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich z obszaru Powiatu Białobrzeskiego do udziału w konkursie kulinarnym pn. “Zapiliczańskie Smaki”, który odbędzie się podczas V Białobrzeskich Regat Kajakowych.

Celem konkursu jest kultywowanie polskiego dziedzictwa kulturowego związanego z obszarem LGD, w szczególności na bazie regionalnych produktów, dbałość o poczucie tożsamości kulturowej, a także pielęgnowanie szacunku dla tradycji.

Na Zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe (m.in. mały sprzęt AGD) o łącznej puli 4.200 zł.

Liczba miejsc ograniczona!

Więcej informacji dostępnych jest w Regulaminie!