Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Konsultacje dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo,

W związku z projektem zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych. Projektowane zmiany mają na celu ujednolicenie budżetu i planu działania LSR.

Prezentowana zmiana podyktowana jest zwiększeniem budżetu w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. Główna zmiana dotyczy Planu działania wskazującego harmonogram osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu oraz podwyższenie środków przewidzianych na realizację projektów promujących obszar LGD „Zapilicze” (wydawnictwa, projekty współpracy).

Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na „Formularzu uwag do aktualizacji LSR” w terminie do dnia 26 października 2022 r. do godziny 15.00 do biura LGD „Zapilicze”, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi lub elektronicznie na adres: lgdzapilicze@poczta.onet.eu (w tytule prosimy wpisać: KONSULTACJE LSR).

Poniżej przedstawiamy Państwu do przeanalizowania nasze propozycje. Zmienione sekwencje tekstu zostały wyróżnione czerwoną czcionką.

Formularz uwag do aktualizacji LSR

Lokalna Strategia Rozwoju