Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Zrealizowane projekty w ramach działań PROW 2007-2013

Poniżej przedstawiamy Państwu zrealizowane projekty w ramach działań PROW na lata    2007-2013, które zostały zrealizowane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działa „Zapilicze” , na terenie powiatu białobrzeskiego.

 

 

MAŁE PROJEKTY – TABELA

ODNOWA I ROZWÓJ WSI – TABELA

TWORZENIE I RÓŻNICOWANIE – TABELA