Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

PROW 2014-2020 zatwierdzony!

W  grudniu 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W ramach PROW 2014-2020 do wykorzystania będzie łącznie 13,5 mld  Euro (środki unijne i krajowe).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

 http://mazowieckie.ksow.pl