Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Podpisanie pierwszych umów z grantobiorcami

Z przyjemnością informujemy, że 24 sierpnia 2018 r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach zostały podpisane pierwsze umowy o powierzenie grantu na realizację 10 projektów grantowych w zakresie „Zachowania dziedzictwa lokalnego” o łącznej wartości 65 295 zł.
Na podpisanie umów przybyli uprawnieni reprezentanci stowarzyszeń z powiatu białobrzeskiego, oraz osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej których operacje zostały wybrane do dofinansowania w ramach naboru grantowego nr 1/2018/G. Uroczystość otworzyła Prezes Zarządu LGD „Zapilicze” – Pani Iwona Śliwa witając wszystkich i dziękując za przybycie. Nasza Lokalna Grupa Działania jako kolejna na Mazowszu podpisała w dniu 2 sierpnia 2018 roku umowę o przyznaniu pomocy Nr 00011-6935-UM0720013/18 na realizację projektu grantowego z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Podpisanie w/w umowy umożliwiło podpisanie umów Lokalnej Grupie Działania ”Zapilicze” z grantobiorcami.


Zakres grantu i wnioskodawca:


1. Wydanie publikacji nt. MKS „PILICA”, Pan Adam Bolek

2. Wydanie przewodnika archeologicznego, Pan Wojciech Marciniak

3. Remont zabytkowego grobowca, Stowarzyszenie Stromiecczyzna

4. Zakup sprzętu nagłaśniającego, Stowarzyszenie Siódemka

5. Publikacja mapy powiatu białobrzeskiego, Powiat Białobrzeski

6. Wyposażenie świetlicy, OSP Stromiec

7. Zakup sprzętu multimedialnego, Stowarzyszenie PROMYK NADZIEI

8. Zakup wyposażenia, MKS „PILICA”

9. Zakup sprzętu multimedialnego, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach

10. Wyposażenie chóru szkolnego, Stowarzyszenie Jedynka KEN


Gratulujemy i życzymy powodzenia naszym grantobiorcom przy realizacji zadań.