Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Zaproszenie na szkolenie

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” zaprasza do udziału w kursie z facylitacji spotkań z mieszkańcami, debat, konsultacji społecznych: Działasz w Lokalnej Grupie Działania na Mazowszu? Pracujesz z grupami, animujesz pracę zespołu, prowadzisz spotkania, konsultacje społeczne, konferencje? Chcesz mieć większy wpływ na…

Doradztwo dla beneficjentów

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” zaprasza: Do skorzystania z bezpłatnego doradztwa dla beneficjentów chcących skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach ogłoszonego naboru, w godzinach od 800 do 1500: – Podejmowanie działalności gospodarczej – Rozwijanie działalności gospodarczej Miejsce konsultacji: Biuro LGD „Zapilicze” Ul.…

Interpretacja VATu

Uwaga wnioskodawcy ! Przypominamy wszystkim podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze”, którzy ubiegają się o włączenie podatku VAT do kosztów kwalifikowanych operacji, iż powinni wystąpić o indywidualną interpretację w zakresie interpretacji prawa podatkowego do…

Festyn Dożynkowy 2016 w Stromcu

Festyn Dożynkowy 2016 w Stromcu. Dnia 04.09.2016. jak co roku LGD „Zapilicze” wzięło czynny udział w Festynie Dożynkowym w Stromcu. Na naszym stoisku były prezentowane materiały promujące obszar działania LGD ,,Zapilicze,, jak również prowadzony był punkt konsultacyjny dla beneficjentów oraz…

Święto Plonów 2016 w Radzanowie

  Festyn Dożynkowy 2016 w Radzanowie. Dnia 28.08.2016. jak co roku LGD „Zapilicze” wzięło czynny udział w Festynie Dożynkowym w Radzanowie pod tytułem ,,Święto Plonów’’. Na naszym stoisku były prezentowane materiały promujące obszar działania LGD ,,Zapilicze,, jak również prowadzony był…

Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” na podstawie Statutu LGD „Zapilicze” §19 pkt. 1 zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 20 czerwca .2016 r. godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach przy ul. Plac Zygmunta…

Informacja dla beneficjentow

SZANOWNI PAŃSTWO! W dniu 17 maja 2016 roku, Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” reprezentowana przez Panią Prezes Iwonę Śliwę oraz Panią Skarbnik Agnieszkę Pośnik – Kamińską podpisała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii…

Ankieta

Ankiety monitorujące dla beneficjentów „małych projektów” Przypominamy Beneficjentom działania 413 „małe projekty” o zbliżającym się terminie (31 stycznia 2016) składania ankiet monitorujących Zgodnie z § 5 ust. 3 umowy przyznania pomocy na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania…

Nowe władze stowarzyszenia

Nowe  władze stowarzyszenia W dniu 21 grudnia 2015 r. Walne Zebranie Członków LGD „Zapilicze” podjęło uchwałę w sprawie wyboru nowych władz stowarzyszenia: Zarząd: Iwona Śliwa-Prezes Irmina Maciąg- Wiceprezes Piotr Kacprzak –Wiceprezes Agnieszka Pośnik Kamińska-Skarbnik Agnieszka Bereznowska-Członek Zarządu Adam Bolek –…

Plan komunikacji

W ramach tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 zwracamy się do Państwa z prośbą o ewentualne sugestie czy uwagi do wypracowanego  przez nas planu komunikacji. Wszelkie sugestie, czy uwagi od Państwa drogą e-mailową lub złożone osobiście w biurze…

Walne zebranie

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków LGD „Zapilicze”   Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” na podstawie Statutu LGD „Zapilicze” 19 pkt. 1 zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 21.12.2015 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Hali Sportowej…