Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

OGŁOSZENIE O NABORZE 2/2022 – INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I REKREACYJNA

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2022 Lokalna  Grupa Działania „Zapilicze”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata…

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD “Zapilicze”

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD „Zapilicze” W związku z zakończonym naborem wniosków na przedsięwzięcie – Zakładanie i rozwój przedsięwzięć gospodarczych – Podejmowanie działalności gospodarczej nr 1/2022 dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego…

XV edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2021

XV edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2021 Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności organizuje XV edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa…

Informacja dla Beneficjentów – Podejmowanie działalności gospodarczej

Szanowni Beneficjenci! W związku z licznymi zapytaniami i problemami przy wypełnieniu załącznika nr B.VII Informacje, zgody i oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętym Programem…

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD “Zapilicze”

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD „Zapilicze” W związku z zakończonym naborem wniosków na przedsięwzięcie – Infrastruktura turystyczna    i rekreacyjna nr 2/2021 dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW…

OGŁOSZENIE O NABORZE 1/2022 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ogłoszenie  o naborze nr 1/2022 Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata…

OGŁOSZENIE O NABORZE 2/2021 – INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I REKREACYJNA

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2021   Lokalna  Grupa Działania „Zapilicze”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich…

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD “Zapilicze”

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD „Zapilicze” W związku z zakończonym naborem wniosków na przedsięwzięcie – Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna nr 1/2021 dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na…

OGŁOSZENIE O NABORZE 1/2021 – INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I REKREACYJNA

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021 Lokalna  Grupa Działania „Zapilicze”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na…

Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych!

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w Krakowie w związku z realizacją projektu w ramach Planu Działania KSOW na lata 2020-2021, pt. „Wzmacnianie roli organizacji pozarządowych poprzez pozyskiwanie środków finansowych oraz współpracę z sektorem publiczno-prywatnym”, zaprasza do udziału w szkoleniach członków organizacji…

Konsultacje dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo, W związku z projektem zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych. Projektowane zmiany mają na celu ujednolicenie budżetu i planu działania LSR. Prezentowana zmiana podyktowana jest przekazaniem informacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego…

Festiwal KGW Polska od kuchni

Ruszyły zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich.   Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta – Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”.  Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział…

XIV edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2020

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności organizuje XIV edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2020. Konkurs zaplanowany został z myślą o jak…

Konsultacje dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo, W związku z projektem zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych. Projektowane zmiany mają na celu ujednolicenie budżetu i planu działania LSR. Prezentowana zmiana podyktowana jest przekazaniem informacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego…

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD “Zapilicze”

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD „Zapilicze” W związku z zakończonym naborem wniosków o powierzenie grantu nr 1/2020/G dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, przewodniczący Rady…

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD “Zapilicze”

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD „Zapilicze”   W związku z zakończonymi naborami wniosków o przyznanie pomocy dotyczącymi Podejmowania działalności gospodarczej nr 2/2020 i Rozwoju działalności gospodarczej nr 3/2020 dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju…

Aktualizacja informacji o działaniach LSR

AKTUALIZACJA INFORMACJI O DZIAŁANIACH LSR Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje o kolejnych działaniach konkursowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Od początku programowania do…

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W załączeniu przedstawiamy pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce, w tym zobowiązania do: zachowania terminu realizacji operacji, podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach…

Poinformowanie społeczności lokalnej o działaniach konkursowych w ramach wdrażania LSR

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZAPILICZE” INFORMUJE O EFEKTACH DZIAŁAŃ LGD I DZIAŁANIACH PLANOWANYCH NA KOLEJNY OKRES WDRAŻANIA LSR   WSPARCIE FINANSOWE DLA INICJATYW LOKALNYCH Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje o kolejnych działaniach konkursowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w…

Konsultacje dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo, W związku z zatwierdzeniem przez Komisję Europejską w dniu 16 grudnia 2019 r. zmiany PROW 2014 -2020, w wyniku której zwiększony został budżet działania LEADER oraz w związku z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazującym informacje dotyczące zasad ubiegania…

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD “Zapilicze”

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD „Zapilicze” W związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy dotyczących Infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nr 1/2020 dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW…

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD “Zapilicze”

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD „Zapilicze” W związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy dotyczących – Podejmowania działalności gospodarczej – Rozwoju działalności gospodarczej dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”…

Walne zgromadzenie członków LGD „Zapilicze”

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD „ZAPILICZE” Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” na podstawie Statutu LGD „Zapilicze” §19 pkt. 1 zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 6 grudnia 2019 r. o godz. 1400, w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej w Adamowie, Adamów 20.…