Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Ankieta LGD „Zapilicze”

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” prowadzi internetową ankietę dotyczącą badania trafności doboru sposobu przekazywania informacji o LSR oraz poziomu zainteresowania uczestnictwem w działaniach LGD. Zapraszamy do wypełniania ankiet , informacje pozyskane z ankiety pozwolą Nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji…

Informacja dla Beneficjentów

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje iż od 1.09.2017 r. zmianie uległa księga wizualizacji PROW 2014-2020, wszystkie zmiany zostały zamieszczone na podanej stronie internetowej i dotyczą wszystkich beneficjentów o obowiązku poinformowania opinii publicznej o celu operacji i wsparciu…

Festyny Dożynkowe

FESTYNY DOŻYNKOWE 2017 Jak co roku Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” wzięła czynny udział w festynach dożynkowych w Starej Błotnicy oraz Radzanowie. Lokalne imprezy odbyły się w dniu 27 sierpnia 2017 roku. Na naszych stoiskach prezentowane były materiały promujące obszar LGD…

Zaproszenie na szkolenie

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” zaprasza do udziału w kursie z facylitacji spotkań z mieszkańcami, debat, konsultacji społecznych: Działasz w Lokalnej Grupie Działania na Mazowszu? Pracujesz z grupami, animujesz pracę zespołu, prowadzisz spotkania, konsultacje społeczne, konferencje? Chcesz mieć większy wpływ na…

Doradztwo dla beneficjentów

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” zaprasza: Do skorzystania z bezpłatnego doradztwa dla beneficjentów chcących skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach ogłoszonego naboru, w godzinach od 800 do 1500: – Podejmowanie działalności gospodarczej – Rozwijanie działalności gospodarczej Miejsce konsultacji: Biuro LGD „Zapilicze” Ul.…

Interpretacja VATu

Uwaga wnioskodawcy ! Przypominamy wszystkim podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze”, którzy ubiegają się o włączenie podatku VAT do kosztów kwalifikowanych operacji, iż powinni wystąpić o indywidualną interpretację w zakresie interpretacji prawa podatkowego do…

Festyn Dożynkowy 2016 w Stromcu

Festyn Dożynkowy 2016 w Stromcu. Dnia 04.09.2016. jak co roku LGD „Zapilicze” wzięło czynny udział w Festynie Dożynkowym w Stromcu. Na naszym stoisku były prezentowane materiały promujące obszar działania LGD ,,Zapilicze,, jak również prowadzony był punkt konsultacyjny dla beneficjentów oraz…

Święto Plonów 2016 w Radzanowie

  Festyn Dożynkowy 2016 w Radzanowie. Dnia 28.08.2016. jak co roku LGD „Zapilicze” wzięło czynny udział w Festynie Dożynkowym w Radzanowie pod tytułem ,,Święto Plonów’’. Na naszym stoisku były prezentowane materiały promujące obszar działania LGD ,,Zapilicze,, jak również prowadzony był…

Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” na podstawie Statutu LGD „Zapilicze” §19 pkt. 1 zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 20 czerwca .2016 r. godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach przy ul. Plac Zygmunta…