Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Aktualności

Poinformowanie społeczności lokalnej o działaniach konkursowych w ramach wdrażania LSR

POINFORMOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ O DZIAŁANIACH KONKURSOWYCH W RAMACH WDRAŻANIA LSR Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje o działaniach konkursowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na…

NABÓR NR 4/2018/G

Uchwała-i-Załącznik-do-naboru-4-2018-G-Podnoszenie-świadomości-tożsamości-lokalnej i kompetencji-społecznych-mieszkańców Protokół-z-IX-posiedzenia-Rady-Decyzyjnej-Lokalnej-Grupy-Działania-ZAPILICZE-z-dnia-8-października-2018r.-w-Białobrzegach Protokół Komisji Weryfikacyjnej z IX posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD ZAPILICZE z dnia 8 października 2018r    

OGŁOSZENIE NR 4/2018/G

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2018/G   Lokalna Grupa działania „Zapilicze” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju…

Poinformowanie społeczności lokalnej o działaniach konkursowych w ramach wdrażania LSR

POINFORMOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ O DZIAŁANIACH KONKURSOWYCH W RAMACH WDRAZANIA LSR Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje o działaniach konkursowych w ramach wdrażania LSR. Do dnia 16 kwietnia 2018 roku wpłynęło łącznie 87 wniosków aplikacyjnych dotyczących: Podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania istniejących przedsiębiorstw…

Przypominamy o trwających naborach wniosków aplikacyjnych

Przypominamy o trwających naborach wniosków aplikacyjnych  dotyczących: – Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub  kulturalnej –  Zachowania dziedzictwa lokalnego realizowany poprzez przedsięwzięcie 1.1.2 Kultywowanie i promocja kultury i tradycji lokalnych       Ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej www.zapilicze.pl pod…

Ogłoszenie NR 2/2018

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018 Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na…

Ogłoszenie NR 1/2018

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018 Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na…

Ogłoszenie o naborze NR 2/2018/G

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018/G Lokalna Grupa działania „Zapilicze” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów…

Zawiadomienie

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” pragnie poinformować, iż Rada Decyzyjna LGD „Zapilicze” Uchwałą nr V/67/18 z dnia 08.01.2018r. postanowiła o odstąpieniu od naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2017/G w zakresie „Tworzenie i wspieranie grup integracji społecznej”.

Ankieta LGD “Zapilicze”

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” prowadzi internetową ankietę dotyczącą badania trafności doboru sposobu przekazywania informacji o LSR oraz poziomu zainteresowania uczestnictwem w działaniach LGD. Zapraszamy do wypełniania ankiet , informacje pozyskane z ankiety pozwolą Nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji…

Informacja dla Beneficjentów

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje iż od 1.09.2017 r. zmianie uległa księga wizualizacji PROW 2014-2020, wszystkie zmiany zostały zamieszczone na podanej stronie internetowej i dotyczą wszystkich beneficjentów o obowiązku poinformowania opinii publicznej o celu operacji i wsparciu…

Festyny Dożynkowe

FESTYNY DOŻYNKOWE 2017 Jak co roku Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” wzięła czynny udział w festynach dożynkowych w Starej Błotnicy oraz Radzanowie. Lokalne imprezy odbyły się w dniu 27 sierpnia 2017 roku. Na naszych stoiskach prezentowane były materiały promujące obszar LGD…

Zaproszenie na szkolenie

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” zaprasza do udziału w kursie z facylitacji spotkań z mieszkańcami, debat, konsultacji społecznych: Działasz w Lokalnej Grupie Działania na Mazowszu? Pracujesz z grupami, animujesz pracę zespołu, prowadzisz spotkania, konsultacje społeczne, konferencje? Chcesz mieć większy wpływ na…

Doradztwo dla beneficjentów

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” zaprasza: Do skorzystania z bezpłatnego doradztwa dla beneficjentów chcących skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach ogłoszonego naboru, w godzinach od 800 do 1500: – Podejmowanie działalności gospodarczej – Rozwijanie działalności gospodarczej Miejsce konsultacji: Biuro LGD „Zapilicze” Ul.…