Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Lokalna Grupa Działania “Zapilicze”

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W załączeniu przedstawiamy pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce, w tym zobowiązania do: zachowania terminu realizacji operacji, podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach…

Poinformowanie społeczności lokalnej o działaniach konkursowych w ramach wdrażania LSR

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZAPILICZE” INFORMUJE O EFEKTACH DZIAŁAŃ LGD I DZIAŁANIACH PLANOWANYCH NA KOLEJNY OKRES WDRAŻANIA LSR   WSPARCIE FINANSOWE DLA INICJATYW LOKALNYCH Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje o kolejnych działaniach konkursowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w…

Konsultacje dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo, W związku z zatwierdzeniem przez Komisję Europejską w dniu 16 grudnia 2019 r. zmiany PROW 2014 -2020, w wyniku której zwiększony został budżet działania LEADER oraz w związku z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazującym informacje dotyczące zasad ubiegania…

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD “Zapilicze”

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD „Zapilicze” W związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy dotyczących Infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nr 1/2020 dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW…

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD “Zapilicze”

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD „Zapilicze” W związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy dotyczących – Podejmowania działalności gospodarczej – Rozwoju działalności gospodarczej dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”…

Walne zgromadzenie członków LGD „Zapilicze”

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD „ZAPILICZE” Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” na podstawie Statutu LGD „Zapilicze” §19 pkt. 1 zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 6 grudnia 2019 r. o godz. 1400, w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej w Adamowie, Adamów 20.…

Wyniki konkursu plastycznego

31 października 2019 r. w świetlicy Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach miała miejsce wystawa prac malarskich będąca zwieńczeniem konkursu plastycznego „Pilica – dziedzictwo natury, kultury i tradycji”. Konkurs był realizowany w ramach projektu współpracy „Kreowanie Aktywności Jednoczących Amatorów Kajakarstwa”…

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego!

Lokalna Grupa Działania “Zapilicze” informuje, iż w dniu 28 października 2019 r. Jury wyłoniło zwycięzców konkursu plastycznego „Pilica – dziedzictwo natury, kultury i tradycji”. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31 października 2019 r. w świetlicy Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach…

Czwarty projekt grantowy rozliczony!

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje, że rozliczyła czwarty projekt grantowy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Zwiększenie wiedzy społeczności lokalnej – kluczem do…

Trzeci projekt grantowy rozliczony!

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje, że rozliczyła trzeci projekt grantowy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Doposażenie ogólnodostępnej bazy społecznej oraz imprezy lokalne…

Drugi projekt grantowy rozliczony!

DRUGI PROJEKT GRANTOWY ROZLICZONY! Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje, że rozliczyła drugi projekt grantowy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Działania wspierające organizacje formalne…

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD “Zapilicze”

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD „Zapilicze” W związku z zakończonym naborem wniosków o powierzenie grantu nr 1/2019/G dla poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, przewodniczący Rady…

Podpisaliśmy umowę na realizację projektu współpracy!

W dniu 29 maja 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wspólnie z partnerami – LGD „Zapilicze” reprezentowanym przez Iwonę Śliwę – Prezesa Zarządu i Irminę Maciąg – Wiceprezesa Zarządu, LGD „Wszyscy Razem” reprezentowanym przez Mariana Kmieciaka –…

Walne zgromadzenie członków LGD „Zapilicze”

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD „ZAPILICZE” Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” na podstawie Statutu LGD „Zapilicze” §19 pkt. 1 zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. o godz. 1400, w Sali Konferencyjnej Cechu Rzemieślników i Małych…

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Zapilicze do wypełnienia Ankiety

ANKIETA ANKIETA NR 2 Drodzy Mieszkańcy! Od początku funkcjonowania LGD ZAPILICZE dokładamy wszelkich starań aby nasze działania jak najpełniej odpowiadały na Państwa potrzeby, jednakże bez pomocy i wskazówek z Państwa strony będzie to trudne. W związku z tym uprzejmie prosimy…

Pierwszy Projekt Grantowy rozliczony

PIERWSZY PROJEKT GRANTOWY ROZLICZONY! Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje, że rozliczyła pierwszy projekt grantowy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Zachowajmy dziedzictwo i…

Ankieta monitorująca poziom zainteresowania działania LGD

Szanowni Państwo Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” zwraca się z prośbą o wypełnienie Ankiety monitorującej dotyczącej badania trafności doboru sposobu przekazywania informacji o LSR oraz poziomu zainteresowania uczestnictwem w działaniach LGD. Informacje pozyskane z ankiety pozwolą Nam jeszcze trafniej dobierać metody…

Poinformowanie społeczności lokalnej o działaniach konkursowych w ramach wdrażania LSR

POINFORMOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ O DZIAŁANIACH KONKURSOWYCH W RAMACH WDRAŻANIA LSR Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje o działaniach konkursowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na…

NABÓR NR 4/2018/G

Uchwała-i-Załącznik-do-naboru-4-2018-G-Podnoszenie-świadomości-tożsamości-lokalnej i kompetencji-społecznych-mieszkańców Protokół-z-IX-posiedzenia-Rady-Decyzyjnej-Lokalnej-Grupy-Działania-ZAPILICZE-z-dnia-8-października-2018r.-w-Białobrzegach Protokół Komisji Weryfikacyjnej z IX posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD ZAPILICZE z dnia 8 października 2018r    

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

ZAPILICZE ZAPRASZA Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje, iż w dniu 10 października 2018 roku, o godzinie 11:00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące poinformowania potencjalnych wnioskodawców o zasadach przygotowania wniosków aplikacyjnych. Na spotkaniu zostanie omówiony obowiązujący…

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko: specjalista ds. projektów W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna LGD „Zapilicze” zdecydowała o wyborze Pani Magdaleny Walasik zamieszkałej w Białobrzegach. Kandydatka wykazała się wiedzą  i przygotowaniem merytorycznym  na stanowisko specjalista ds. projektów

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

ZAPILICZE ZAPRASZA Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2018 roku, o godzinie 11:00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące poinformowania potencjalnych wnioskodawców o zasadach przygotowania wniosków aplikacyjnych.             Serdecznie zapraszamy mieszkańców z…

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD “Zapilicze”

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD „Zapilicze” W związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy dotyczących: – Infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nabór nr 1/2018, – Zachowanie dziedzictwa lokalnego nabór nr 2/2018 – Doposażenie ogólnodostępnej bazy społecznej oraz imprezy lokalne…

Poinformowanie społeczności lokalnej o działaniach konkursowych w ramach wdrażania LSR

POINFORMOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ O DZIAŁANIACH KONKURSOWYCH W RAMACH WDRAZANIA LSR Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje o działaniach konkursowych w ramach wdrażania LSR. Do dnia 16 kwietnia 2018 roku wpłynęło łącznie 87 wniosków aplikacyjnych dotyczących: Podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania istniejących przedsiębiorstw…