Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”

Lokalna Grupa Działania “Zapilicze”

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD “Zapilicze”

W związku z zakończonym naborem wniosków na Podejmowanie działalności gospodarczej nr 4/2022 oraz Infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nr 5/2022 dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, przewodniczący…

Konsultacje dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo, W związku z projektem zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych. Projektowane zmiany mają na celu ujednolicenie budżetu i planu działania LSR. Prezentowana zmiana podyktowana jest zwiększeniem budżetu w ramach poddziałania 19.3…

Ważna informacja dla wnioskodawców!

Drodzy Wnioskodawcy! Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w kontekście regulacji wynikających z ustawy dla postępowań o przyznanie/wypłatę pomocy w ramach PROW 2014-2020 wynikają między innymi następujące ograniczenia:…

OGŁOSZENIE O NABORZE  NR 5/2022 – INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I REKREACYJNA

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2022 Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata…

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2022 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ogłoszenie o naborze nr 4/2022 Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020…

Zakończyliśmy konsultacje społeczne!

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” zakończyła cykl ogólnodostępnych konsultacji społecznych mieszkańców powiatu białobrzeskiego. Spotkania miały miejsce 23 sierpnia (Promna, Stromiec), 24 sierpnia (Radzanów, Wyśmierzyce) oraz 29 sierpnia 2022 r. (Stara Błotnica, Białobrzegi). Konsultacje prowadzone przez Panią Marzenę Cieślak pozwoliły stwierdzić jakie…

Zaproszenie na konsultacje społeczne!

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” zaprasza mieszkańców obszaru Powiatu Białobrzeskiego do udziału w konsultacjach społecznych mających na celu przygotowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Konsultacje będą poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, a także celów strategii w tym wymiernych…

Bezpłatne szkolenia on-line dla KGW

Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW) współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju…

Mazowiecki Konkurs Fotografii Kulinarnej

Szanowni Państwo! Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz piaty organizuje „Mazowiecki Konkurs Fotografii Kulinarnej”. Głównym celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat mazowieckich produktów tradycyjnych i lokalnych oraz zachęta do lepszego poznania tradycji kulinarnych Mazowsza. Skierowany jest on do mieszkańców Mazowsza,…

Zaproszenie na spotkanie sieciujące

Fundacja Radomskie serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Białobrzeskiego na spotkanie sieciujące w ramach projektu pn. “Radomskie PES! YES!” realizowanego z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.…

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD “Zapilicze”

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD „Zapilicze” W związku z zakończonym naborem wniosków na przedsięwzięcie – Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna nr 2/2022 i Zakładanie i rozwój przedsięwzięć gospodarczych – Podejmowanie działalności gospodarczej nr 3/2022 dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie…

Ankieta

Szanowni Państwo, w związku z obowiązkiem przeprowadzenia ewaluacji końcowej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” realizuje ważne badania ankietowe na temat jakości funkcjonowania całego stowarzyszenia oraz poziomu satysfakcji mieszkańców LGD każdej Gminy,…

OGŁOSZENIE O NABORZE 3/2022 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ogłoszenie o naborze nr 3/2022 Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”  informuje o możliwości s składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata…

OGŁOSZENIE O NABORZE 2/2022 – INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I REKREACYJNA

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2022 Lokalna  Grupa Działania „Zapilicze”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata…

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD “Zapilicze”

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD „Zapilicze” W związku z zakończonym naborem wniosków na przedsięwzięcie – Zakładanie i rozwój przedsięwzięć gospodarczych – Podejmowanie działalności gospodarczej nr 1/2022 dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego…

XV edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2021

XV edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2021 Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności organizuje XV edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa…

Informacja dla Beneficjentów – Podejmowanie działalności gospodarczej

Szanowni Beneficjenci! W związku z licznymi zapytaniami i problemami przy wypełnieniu załącznika nr B.VII Informacje, zgody i oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętym Programem…

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD “Zapilicze”

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD „Zapilicze” W związku z zakończonym naborem wniosków na przedsięwzięcie – Infrastruktura turystyczna    i rekreacyjna nr 2/2021 dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW…

OGŁOSZENIE O NABORZE 1/2022 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ogłoszenie  o naborze nr 1/2022 Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata…

OGŁOSZENIE O NABORZE 2/2021 – INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I REKREACYJNA

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2021   Lokalna  Grupa Działania „Zapilicze”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich…

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD “Zapilicze”

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD „Zapilicze” W związku z zakończonym naborem wniosków na przedsięwzięcie – Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna nr 1/2021 dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na…

OGŁOSZENIE O NABORZE 1/2021 – INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I REKREACYJNA

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021 Lokalna  Grupa Działania „Zapilicze”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na…

Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych!

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w Krakowie w związku z realizacją projektu w ramach Planu Działania KSOW na lata 2020-2021, pt. „Wzmacnianie roli organizacji pozarządowych poprzez pozyskiwanie środków finansowych oraz współpracę z sektorem publiczno-prywatnym”, zaprasza do udziału w szkoleniach członków organizacji…

Konsultacje dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo, W związku z projektem zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych. Projektowane zmiany mają na celu ujednolicenie budżetu i planu działania LSR. Prezentowana zmiana podyktowana jest przekazaniem informacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego…

Festiwal KGW Polska od kuchni

Ruszyły zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich.   Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta – Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”.  Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział…

XIV edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2020

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności organizuje XIV edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2020. Konkurs zaplanowany został z myślą o jak…

Konsultacje dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo, W związku z projektem zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych. Projektowane zmiany mają na celu ujednolicenie budżetu i planu działania LSR. Prezentowana zmiana podyktowana jest przekazaniem informacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego…

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD “Zapilicze”

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej LGD „Zapilicze” W związku z zakończonym naborem wniosków o powierzenie grantu nr 1/2020/G dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, przewodniczący Rady…